Joson leder vägen

Om konferenser och gruppdynamik

Sinnestillstånd

Jag läste en artikel om en man som arbetar med att anordna konferensen och då specifikt inriktat på annorlunda konferenser. Enligt honom var det väldigt viktigt att den som anställde honom talade om vilken känsla han ville att hand deltagare skulle ah efter att konferensen avslutats. Han menar att man genom det här undviker det som han kallar för ”konferenskoma” vilket lätt sker på konferenser där väldigt lite eller inget alls oväntat händer. En sådan konferens är inte lyckad enligt honom eftersom deltagarna då bara vill att konferensen ska ta slut och naturligtvis känner man så är man inte heller aktiv. Man bidrar inte till speciellt mycket på konferensen. Genom att ha oväntade inslag på konferenserna får man deltagarna intresserade och om deltagarna är intresserade så bidrar de med mer också naturligtvis. Det gäller att deltagarna hela tiden ska vara aktiva och därför måste oväntade moment tas in med jämna mellanrum för att undvika ”konferenskoma”.

Oväntad mötesplats

En annorlunda konferens kan man göra genom att till exempel samla deltagarna på en annorlunda och oväntad plats. En plats som inte har något med själva konferensen i sig att göra. Det kan till exempel vara att man är på en båt. Varför inte till exempel anordna en konferens på en stor kyssningsbåt? Det kan också vara att man samlar deltagarna ute i naturen eller varför inte på ett spa? Det finns väldigt många olika platser att välja på och egentligen är det bara fantasin som sätter stopp. Men genom att göra detta så överraskar du deltagarna och du kommer definitivt att få mycket tillbaka. Genom att samla folk på en plats som de inte förväntar sig så får man lättare fram deras nyfikenhet vilket gör att det är lättare att vara kreativ än på den ordinarie arbetsplatsen. Dessutom är det lättare för folk att kommunicera när man gör något sådant här eftersom man då plötsligt har något gemensamt att tala om.

Torpkonferensen

Ett exempel på en uppbyggelsekonferens är Torpkonferensen som anordnas varje år av evangeliska frikyrkan. Den här konferensen är en årligt återkommande kristen konferens som äger rum i en ort som heter Torp som ligger några mil utanför Örebro. Den här konferensen är mycket populär och ibland är så många deltagare som 15 000. Det är otroligt mycket folk. Konferensen riktar sig till alla åldrar och det finns aktiviteter och för alla, både vuxna, ungdomar och barn. Det är inte ovanligt att det finns ungefär 150 olika seminarier att välja bland så det finns verkligen saker att sysselsätta sig med. Jag hade aldrig hört talas om den här konferensen tidigare och jag är inte heller medlem i någon frikyrka men jag förstår att detta definitivt måste vara intressant att gå på. Med så många seminarier och så många föreläsare och att träffa så många människor som är intresserade av samma sak som du. Det måste vara fantastiskt.

Uppbyggelsekonferenser

Uppbyggelsekonferenser är en term som används inom de olika frikyrkorna och syftar på de stora sammankomsterna som är vanliga inom ett flertal frikyrkor i Sverige. En sådan här konferens ordnas vanligtvis på sommaren och alla som tillhör den kyrkan som anordnar det är inbjudna att delta. Oftast hålls konferenserna under ungefär en vecka eller så och i just det här fallet då det är frikyrkorna som anordnar det här så går konferenserna ut på att man ska få en möjlighet att träffa andra medlemmar i samma kyrka och att man tillsammans ska gå på stora gudstjänster och bibelstudier till exempel. Man sjunger ihop och man ber ihop. De här konferenserna drar väldigt många besökare och det är inte alls ovanligt att det kommer flera tusen som är med och medverkar på dessa möten och gudstjänsterna. En del av dessa konferenser har ”fasta” datum, det vill säga att de har till exempel en och samma vecka varje år som de anordnar sin konferens.

Den här bloggen

Nu när jag har förklarat vad ordet konferens betyder och vad det innebär är det dags att gå vidare. Jag kommer i den här bloggen att skriva om konferenser och då med särskild fokus på de konferenser som skiljer sig åt från de så kallade ”vanliga” konferenserna. Jag kommer att skriva om de sammankomsterna eller mötena som är lite annorlunda och som har något mer än bara ett möte. Det som är allra vanligast är ju att man går på en konferens, sitter på den här sammankomsten och träffar kollegor och diskuterar olika gemensamma frågor och något liknande har en hel av oss varit med på men det finns även en hel del sätt att anordna en konferens på så att den blir lite mer speciell och som folk kommer att minnas och titta tillbaka på med ett leende på läpparna. Jag kommer att skriva om de konferenser som är lite annorlunda i den här bloggen.

Vad är det?

För att inte utesluta någon från att läsa den här bloggen så vill jag först och främst börja med en definition och förklaring av vad en konferens är för något. En konferens är alltså kan man säga ett möte eller en större sammankomst som är väl förberedd för föredrag och diskussioner av olika slag. En konferens ordnar man för att kollegor ska ha en möjlighet att diskutera saker som rör jobbet utanför den ordinarie arbetsplatsen. Det kan också finnas konferenser som utförs på arbetsplatsen men det vanligaste är kanske dock att man försöker ha det utanför arbetsplatsen och ganska vanligt är också att man försöker ha konferenser utanför den ordinarie arbetstiden. Det kan till exempel vara så att man åker bort för en konferens över en helg eller att man har konferenser till exempel på eftermiddagen. Jag tror att de flesta av oss som jobbar någon gång har varit på en konferens.