Joson leder vägen

Om konferenser och gruppdynamik

Dans

Idag finns det väldigt många dansskolor som erbjuder workshops och som man kan boka in till till exempel en konferens. De flesta dansskolor idag erbjuder ju många olika danser och man kan anpassa vilken dans man tar efter vilka deltagare det är som är med på konferensen. Detta är något som inte är vanligt men som inte är så svårt eller dyrt att göra och de flesta kommer att tycka att det är roligt. Många dansskolor kan också erbjuda dansuppvisningar i samband med workshopsen så det kan man ju också ta för att få lite extra. Även där kan man be om att få särskilda danser uppvisade och de flesta tycker ju att det är roligt. Jobbar man då på en arbetsplats där det både finns män och kvinnor så lämpar det sig väldigt bra att testa på och ha uppvisning i pardans till exempel.

Comments are closed